WYRÓB PIECZĄTEK - Pieczątki imienne

Ilość pozycji: 0

Popularna pieczątka imienna. Standardowy rozmiar dla takiego automatu to 39x15mm. 

Na pieczątce imiennej powinny znajdować się informacje związane z danymi osobowymi oraz wykonywanym zawodem:

Imię Nazwisko

zawód