WYRÓB PIECZĄTEK - Pieczątki firmowe

Ilość pozycji: 0

Najczęściej wykonywaną pieczątką są pieczątki dla firm. Standardowy rozmiar dla takiego automatu to 48x18mm. 

Na pieczątce firmowej powinny znajdować się najważniejsze informacje związane z wykonywaną działalnością:

Nazwa firmy Imię Nazwisko

Kod pocztowy Miasto, ulica wraz z numerem domu / mieszkania

Numer nip

Adres email oraz numer telefonu